Detail

Marktonderzoek TU Graz bevestigt: KWB is duidelijk de beste op de pelletmarkt

Volgens een onderzoek van de Technische Universiteit Graz spelen pelletverwarmingen een sleutelrol in het tijdperk van duurzame energie. Het “marktonderzoek duurzame warmteverzorging in huishoudens met pelletverwarmingen” van het instituut voor bedrijfseconomie en bedrijfssociologie van de Technische Universiteit Graz identificeert de vereisten die consumenten en installateurs stellen aan moderne pelletverwarmingen. Bovendien werd geëvalueerd in welke mate de geselecteerde producenten van pelletverwarmingen aan deze vereisten voldoen vanuit het perspectief van installateurs, pelletfabrikanten en pelletleveranciers. Het resultaat laat een eenduidig beeld zien: KWB heeft de meest tevreden klanten en de beste pelletverwarmingen.

KWB heeft de meet tevreden klanten 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een enquête onder pelletfabrikanten en pelletleveranciers. Hierbij gaat het primair om de inschatting van pelletleveranciers van de eisen die consumenten belangrijk vinden voor de overstap van fossiele verwarmingssystemen naar pelletverwarmingen. De fabrikanten en leveranciers van pellets werden gevraagd naar hun visie op de producteisen en hun inschatting van de vereiste kwaliteit waaraan verwarmingsproducenten moeten voldoen. In het totaal werd telefonisch contact opgenomen met 112 ondernemingen in Oostenrijk en Duitsland. Hiervan waren 36 bereid de vragen telefonisch te beantwoorden. Hiermee werd een responspercentage van 32,14 % bereikt. Bij de vraag, welke producenten van pelletverwarmingen de meest tevreden klanten hebben, kwam KWB duidelijk als winnaar uit de bus, gevolgd door Ökofen en ETA.

 

KWB is de beste producent van pelletverwarmingen 

Het tweede deel van het TU-onderzoek richtte zich op de installateurs, die het verwarmingssysteem aan de klanten verkopen en de verkochte verwarming thuis bij de klant monteren, in bedrijf stellen en onderhouden. Net als in het eerste deel werd de installateurs gevraagd een inschatting te maken van de eisen die hun klanten stellen aan een pelletverwarming en hoe ze de verwarmingsproducenten op basis van verschillende criteria beoordelen. In het tweede deel van het onderzoek werd telefonisch contact opgenomen met 2.783 bedrijven. Hiervan waren 314 personen bereid om de vragen te beantwoorden. Het responspercentage bedroeg dus 11,23 %. Aan 2.388 installateurs werd bovendien een online vragenlijst gestuurd. Daarvan werden 53 vragenlijsten beantwoord, wat overeenkomt met een responspercentage van 2,22 %. Bij de vraag wie vanuit het perspectief van de installateurs de beste producent van pelletverwarmingen was, bereikte KWB een duidelijk voorsprong op Windhager en Fröling.

 

Conclusie:

Zowel Oostenrijke en Duitse installateurs als pelletfabrikanten en -leveranciers uit beide landen wijzen KWB duidelijk aan als de beste op de markt: KWB is de beste producent van pelletverwarmingen en heeft bovendien de meest tevreden klanten.