Werken bij KWB

KWB Jobs

Samen het doel bereiken

De grootste waarde van onze onderneming zijn onze medewerkers. Wij allemaal nemen met ons denken en handelen de verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de gemeenschap waarin we leven. En deze gedachte van het verantwoordelijk handelen vormt de basis van de bedrijfsfilosofie van KWB. Ook de wijze waarop we binnen onze onderneming omgaan met mensen is doordrongen van deze filosofie. Wij zijn ervan overtuigd dat tevreden medewerkers die in een positieve werkomgeving werken betere prestaties leveren.

Door een collegiale stijl van leidinggeven geven we onze medewerkers het gevoel dat er ruimte is voor het nemen van een eigen verantwoordelijkheid tijdens het werk. Individueel aangepaste scholingen en bijscholingen vormen een integraal onderdeel van onze ontwikkeling en bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich op basis van hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.